TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05517
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Yến Sào THE SUN Quà Tặng Sức Khỏe Từ Thiên Nhiên, hình
Yến Sào THE SUN Quà Tặng Sức Khỏe Từ Thiên Nhiên, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp;yến sào chế biến.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.03.01 01.03.17 03.07.16 03.07.24 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Hoàng Vũ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN B8/13 Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM