TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05573
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU B Blandice, hình
B Blandice, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.01 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU GRAND AESPIO INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 610 Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06109 Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(16/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM