TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05605
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU be beDisplay, hình
be beDisplay, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm quản trị doanh nghiệp; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải về; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; nền tảng phần mềm máy tính đã ghi sẵn hoặc có thể tải về; phần mềm nhận diện khuôn mặt. 35 Tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ của chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo. 42 Dịch vụ tư vấn phầm mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính, cung cấp phần mềm máy tính như một dịch vụ [SaaS]; bảo dưỡng phần mềm máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 16.01.11 26.04.02 26.04.18 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Cung ứng Công nghệ & Giải pháp BEPOS VN
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 2, tòa nhà IPH, số 241 đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM