TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05734
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU PARICOLOR-NANO
PARICOLOR-NANO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Khuê
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 9, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (21/10/2019) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM