TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05816
NGÀY NỘP ĐƠN 27/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Mua bán bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.03.11 26.04.03 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Xây Dựng và Đầu Tư
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 238 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM