TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05842
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU tripazia
tripazia
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần TRIPAZIA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 201, tòa nhà 130 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET AN LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM