TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05856
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ du lịch. 41 Tổ chức sự kiện hội nghị cho mục đích giáo dục, vui chơi, giải trí. 43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.05 01.15.15 05.05.20 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Du lịch ấn tượng Châu á
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 79A Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM