TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05957
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Virtuora
Virtuora
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Máy vi tính; máy tính chủ; phần cứng máy tính để lưu trữ dữ liệu; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy vi tính; phần mềm viễn thông và kết nối mạng dữ liệu, cụ thể là phần mềm và ứng dụng để kiểm soát và quản lý mạng, dùng cho các dich vụ được quản lý, truyền thông doanh nghiệp, mạng được điều khiển bằng phần mềm (sdn) và ảo hóa các chức năng mạng (nfv). 42 Dịch vụ lập trình máy tính trong lĩnh vực kiểm soát mạng được điều khiển bằng phần mềm (sdn) và phối hợp ảo hóa các chức năng mạng (nfv); dịch vụ cho thuê máy tính trong lĩnh vực kiểm soát mạng được điều khiển bằng phần mềm (sdn) và phối hợp ảo hóa các chức năng mạng (nfv); dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; cho thuê máy chủ đặt web; dịch vụ tối ưu hóa cho máy tính trong lĩnh vực kiểm soát mạng được điều khiển bằng phần mềm (sdn) và phối hợp ảo hóa các chức năng mạng (nfv), cụ thể là mạng máy tính và cấu hình phần mềm máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, bảo trì và nâng cấp phần mềm máy tính, cụ thể là nâng cao tính năng của phần mềm máy tính, thay đổi hoặc thêm các chức năng cho phần mềm máy tính, và cung cấp thông tin vệ những dịch vụ trên; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas); dịch vụ tư vấn và cố vấn về hệ thống máy tính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU FUJITSU LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM