TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06001
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BESWAN Thiên Nga Đen hình
BESWAN Thiên Nga Đen hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo (trang phục); quần áo định hình; quần áo lót phụ nữ; quần áo giảm cân; quần áo thể thao; quần áo bơi.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.06 03.07.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Thị Duyên
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN P16 lắp ghép 2 tầng y khoa, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM