TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06007
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MYFOCO [chiêu tài tấn bảo], hình
MYFOCO [chiêu tài tấn bảo], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Đồ nhựa gia dụng: lọ cắm nhang.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.25 26.04.03 26.15.03 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Mỹ Phong
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 79/M10A Âu Cơ, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CBQ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM