TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06012
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Linh Đan Tổ Yến Nhà Cún, hình
Linh Đan Tổ Yến Nhà Cún, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Yến sào (tổ chim yến, sơ chế và tinh chế). 35 Mua bán yến sào (tổ chim yến, sơ chế và tinh chế).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Tổ Yến Nhà Cún".
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.10 03.07.16 03.07.20
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Nguyễn Linh Đan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 152 Trần Huỳnh, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM