TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06021
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU dulich Viet viet media travel Săn Tour 0 Đồng hình
dulich Viet viet media travel Săn Tour 0 Đồng hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng; dịch vụ vận chuyển hành khách theo tuyến cố định.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.07.02 02.07.13 03.07.17 26.01.01 26.01.14
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Truyền thông Du lịch Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 95B-97-99 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/02/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM