TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06034
NGÀY NỘP ĐƠN 01/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU HUNO, hình
HUNO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán phím chuột máy tính, dây mạng, cáp đồng trục, vỏ cây máy tính, nguồn máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01 26.11.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại công nghệ Hải Luân
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 70 đường Trường Chinh, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/09/2020) 166: Phản đối cấp
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM