TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06166
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU LAKON
LAKON
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
11 Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Văn Phú
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Bắc, xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM