TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06249
NGÀY NỘP ĐƠN 04/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tôm Càng Xanh Vùng U Minh Thượng Kiên Giang, hình
Tôm Càng Xanh Vùng U Minh Thượng Kiên Giang, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Tôm càng xanh còn sống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "TÔM CANG XANH" (Tôm càng xanh), "VUNG" (Vùng), "KIÊN GIANG", hình con tôm.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.16 06.19.09 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hội nông dân huyện U Minh Thượng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
SỐ VĂN BẰNG 4-0347127-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/03/2020
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/04/2020
NGÀY HẾT HẠN 04/03/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (18/02/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM