TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06406
NGÀY NỘP ĐƠN 05/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BOD GROUP, hình
BOD GROUP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Kiểm toán doanh nghiệp; dự báo kinh tế; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ nghiên cứu thị trường; marketing. 36 Phân tích tài chính; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; bảo đảm tài chính; dịch vụ tài chính.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "GROUP".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 24.01.01 26.01.01 26.01.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần tập đoàn BOD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Phòng 508, tầng 5, số 59A, đường Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM