TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06654
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU mas & miu, hình
mas & miu, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.06 03.01.24 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Thiện Phước
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 608-610 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM