TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06661
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Phước An P A, hình
Phước An P A, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán: gạch thẻ, gạch nung, ngói, gạch ngói dùng cho xây dựng.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.01.11 07.01.24 24.15.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Doanh nghiệp tư nhân Phước An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số 751, tờ bản đồ số 11, đường DT 747, KP An Thành, phường Thái Hòa, Thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM