TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06666
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tam Nhất MMXIX EVERY THING IS GOOD, hình
Tam Nhất MMXIX EVERY THING IS GOOD, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê. 43 Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.14 11.03.03 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vương Quốc Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 245/83/29 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM