TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06680
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Samson
Samson
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Vật liệu đóng gói [lót, nhồi] bằng giấy hoặc các tông; giấy cụ thể là giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; giấy cụ thể là giấy làm từ bột gỗ; giấy cụ thể là giấy viết; tờ giấy [văn phòng phẩm]. 35 Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; thông tin về thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]. 40 Đóng sách; in ốp sét; hồ giấy; xử lý giấy; khắc ảnh trên bản kẽm; dịch vụ in.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Samson Paper (China) Licensing Limited
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3/F., Seapower Industrial Centre, 177 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/03/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM