TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06690
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Wonderstar, hình
Wonderstar, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
28 Đồ chơi; đồ chơi trẻ em; máy trò chơi video; máy trò chơi tự động; vận hành bằng đồng xu; máy trò chơi gắp thú nhồi bông. 35 Mua bán đồ chơi, đồ chơi trẻ em, máy trò chơi video, máy trò chơi tự động vận hành bằng đồng xu, máy trò chơi gắp thú nhồi bông.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.10 03.02.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Wonder Star
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 35, đường số 6, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM