TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06748
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Yimi Kid's Creation, hình
Yimi Kid's Creation, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Bao bì giấy, giấy carton. 28 Đồ chơi trẻ em.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.05.01 02.05.03 02.05.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần sản xuất thương mại NAVI
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số HT-E10-5, đường số 19A, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM