TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06755
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CRISTINO ROLLISTER
CRISTINO ROLLISTER
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
14 Đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay; mặt đồng hồ [dùng trong sản xuất đồng hồ]; vỏ đồng hồ; lò xo đồng hồ; đồ châu báu/đồ trang sức/đồ kim hoàn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Zhang Ying
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No.1025, Shen Nan Zhong Road, Futian Street, Shenzhen, Guangdong, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DUONG & TRAN CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (29/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (22/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM