TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06831
NGÀY NỘP ĐƠN 08/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Amo, hình
Amo, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Văn phòng phẩm.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại Sao Nam
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 4 ngách 82/56 đường Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN FRESHVIEW CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/03/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM