TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06873
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU F rizoma, hình
F rizoma, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán phụ tùng, linh kiện và phụ kiện xe gắn máy.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 26.03.23 26.11.07 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Trương Tín Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 214/38 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (10/10/2019) 166: Phản đối cấp (13/11/2019) 194: Bổ sung UQ cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM