TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06881
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ASA ASA HAIR, hình
ASA ASA HAIR, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán tóc. 44 Làm đẹp tóc; tạo mẫu tóc; chăm sóc tóc; uốn tóc; nhuộm tóc; phục hồi tóc.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "HAIR".
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 26.01.02 26.01.10 26.01.18 26.03.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Văn Hà
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Đông Bích, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN M.I.T IP CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM