TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06895
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TCS THE CAFE SHOP, hình
TCS THE CAFE SHOP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê; chè (trà); ca cao. 43 Quán cà phê; quán nước giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "T", "C", "S", THE CAFE SHOP", hình hạt cà phê.
PHÂN LOẠI HÌNH 18.02.01 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Khương Tố Huệ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 48A đường Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN I.P.T.S.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM