TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06955
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Gold Health G, hình
Gold Health G, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm. 05 Rượu đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế); trà đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích y tế; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Gold Health".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 26.01.01 26.11.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất GOLD HEALTH
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN K3.37 KDC RIVER PARK, phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM