TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06986
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Cơ Sở Sản Xuất Keo Liền Da Cây Cảnh Chánh Lâm
Cơ Sở Sản Xuất Keo Liền Da Cây Cảnh Chánh Lâm
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Hóa chất dùng cho nghề làm vườn, cụ thể là keo liền da cho cây cảnh.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Cơ Sở Sản Xuất Keo Liền Da Cây Cảnh".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở sản xuất keo liền da cây cảnh - Hoa Mẫu Đơn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 136 (số cũ 39A), đường Trần Huỳnh, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM