TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07005
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MADE FOR THE MAKERS
MADE FOR THE MAKERS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Giày dép [trong nhóm này].
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vans, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1588 South Coast Dr., Costa Mesa, California 92626, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SAO BAC DAU IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM