TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07015
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU DRAGON FRUIT Hợp Tác Xã Thanh Long Hậu Lộc, hình
DRAGON FRUIT Hợp Tác Xã Thanh Long Hậu Lộc, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Tập thể
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Quả thanh long tươi. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý, trưng bày và giới thiệu quả thanh long tươi.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "DRAGON FRUIT", "HƠP TAC XA THANH LONG" (Hợp tác xã thanh long), hình quả thanh long, nửa quả thanh long.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.21 05.07.22 15.07.01 23.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã thanh long xã Hậu Lộc
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 1, ấp Kinh Ngay, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
SỐ VĂN BẰNG 4-0347126-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/03/2020
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/04/2020
NGÀY HẾT HẠN 11/03/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IPASPRO CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (20/02/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (18/02/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM