TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07023
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU NGOC LAM COFFEE C L coffee , hình
NGOC LAM COFFEE C L coffee , hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Mua bán cà phê các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.05.01 26.05.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất & thương mại Ngọc Lâm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 10, Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM