TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07122
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hầm Vang Đà Lạt
Hầm Vang Đà Lạt
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ thương mại: Bán sỉ và bán lẻ các loại rượu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LEADCONSULT
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM