TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07148
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SAGO, hình
SAGO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Tư vấn tài chính.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.05 26.03.01 26.04.03 26.04.18 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH HEAT FINANCIAL
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lầu 10, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM