TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07193
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Quân Đạt hình
Quân Đạt hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Hạt điều đã qua chế biến, sơ chế.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình quả điều.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.20 05.07.06 05.07.21 26.02.07 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Quân Đạt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tổ 5, khu 3, đường Bà Triệu, phường Long Thuỷ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (26/11/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM