TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07223
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CHENNY, hình
CHENNY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
18 Balo, túi xách, ví (bóp).
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.18 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Thanh Hương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 16/14A Trung Đông, phường Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (03/04/2019) 111: Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM