TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07334
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Sáu Vinh Nước Mắm Truyền Thống V, hình
Sáu Vinh Nước Mắm Truyền Thống V, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Nước mắm. 35 Mua bán nước mắm.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Nước Mắm Truyền Thống".
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 02.09.15 03.07.17 26.04.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hộ kinh doanh Sáu Vinh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIETNAM IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM