TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07354
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU G8 Gà G8, hình
G8 Gà G8, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Động vật sống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "G8", "Gà G8".
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.03 03.07.24 08.07.11 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần gà G8
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Ea Sinh 1, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM