TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07576
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU STONE ART, hình
STONE ART, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Tranh đá (tranh đính đá).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "STONE ART".
PHÂN LOẠI HÌNH 18.02.01 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH mỹ thuật ứng dụng SC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 10/1 Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM