TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07617
NGÀY NỘP ĐƠN 14/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU VINABOARD, hình
VINABOARD, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Ván ép (gỗ dán).
PHÂN LOẠI HÌNH 03.04.01 03.04.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Việt Thổ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 10, đường 2 Tháng 9, khu phố 4, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN I.P.T.S.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (25/01/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM