TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07625
NGÀY NỘP ĐƠN 15/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hình
Hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Hóa chất dùng trong nông nghiệp; phân bón.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng hình cây, hình vương miện.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 02.09.15 05.01.05 05.01.16 05.03.13 24.09.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại Hiền Phan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 64 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0378265-000
NGÀY CẤP BẰNG 03/02/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/03/2021
NGÀY HẾT HẠN 15/03/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (13/01/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM