TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05523
NGÀY NỘP ĐƠN 26/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tudu, hình
Tudu, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
18 Balo, túi xách, ví.
PHÂN LOẠI HÌNH 10.03.12 10.03.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Thủy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(17/05/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (16/04/2019) 120: Trả lời thông báo sửa đổi bổ sung đơn (HT) (25/03/2019) 225: Dự định TC đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM