You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Theo dõi INTERBRA trên INTERBRA trên Google News

THỦ TỤC GIA HẠN NHÃN HIỆU MỚI NHẤT 2023


Gia hạn nhãn hiệu là cách để duy trì quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu, đồng thời là cơ sở để chủ sở hữu có thể thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp của mình, như chuyển nhượng, cấp phép sử dụng, khởi kiện vi phạm hoặc bảo vệ quyền lợi trước các cơ quan có thẩm quyền

Vậy, theo quy định pháp luật và lợi ích kinh doanh, cần phải gia hạn nhãn hiệu để duy trì quyền sở hữu công nghiệp và bảo vệ lợi ích kinh tế và danh tiếng thương mại của chủ sở hữu.

Tại sao cần phải gia hạn nhãn hiệu?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Vì vậy nếu không gia hạn, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu sẽ mất đi và nhãn hiệu sẽ trở thành tài sản chung của cộng đồng .

Cách kiểm tra ngày giấy chứng nhận nhãn hiệu hết hiệu lực

- Bạn có thể xem trực tiếp trên giấy chứng nhận nhãn hiệu. Ngày giấy chứng nhận nhãn hiệu hết hiệu lực là ngày nộp đơn + 10 năm.

- Bạn cũng có thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ: http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn. Bạn nhập số đơn đăng ký nhãn hiệu vào ô số đơn gốc và bấm nút "Tra cứu". Sau đó, bạn xem thông tin về ngày nộp đơn và thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu.

- Bạn cũng có thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu của Interbra tại địa chỉ: https://interbra.vn/index. Bạn nhập số đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu vào ô tìm kiếm và bấm nút " " sau đó tìm ngày hết hạn.

Thời gian và chi phí để gia hạn nhãn hiệu

  • Thời gian gia hạn

Theo quy định tại điểm 20.4(b) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN), chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp đơn yêu cầu gia hạn nhãn hiệu trong vòng 06 tháng trước khi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực hoặc trong vòng 06 tháng sau khi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực. Trường hợp nộp đơn muộn, chủ sở hữu phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Ví dụ:

Giấy chứng nhận nhãn hiệu của Ông Nguyễn Sơn Đại Phát nộp đơn ngày 06/06/2017, có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn và sẽ hết hạn ngày 06/06/2027.

  • Từ ngày 06/01/2027 đến ngày 06/06/2027, Ông Nguyễn Sơn Đại Phát cần nộp hồ sơ gia hạn nhãn hiệu theo quy định là trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn.
  • Từ ngày 07/06/2027 đến ngày 07/12/2027, Ông Nguyễn Sơn Đại Phát có thể nộp hồ sơ xin gia hạn muộn là 6 tháng kể từ ngày hết hạn:
  • Chi phí gia hạn

- Theo quy định tại điểm 20.4 (c) Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, để được gia hạn nhãn hiệu, chủ sở hữu cần nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

- Theo điểm 3.1 mục A, điểm 1.6, điểm 4.1, điểm 4.2 và điểm 5.1 mục B Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, chi phí để gia hạn nhãn hiệu như sau:

- Lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (VBBH):

100.000đ/nhóm sản phẩm, dịch vụ

- Phí thẩm định yêu cầu gia hạn hiệu lực VBBH:

160.000đ/văn bằng bảo hộ

- Phí sử dụng VBBH:

700.000đ/văn bằng bảo hộ

- Phí đăng bạ:

120.000đ/văn bằng bảo hộ

- Phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực VBBH:

120.000đ/văn bằng bảo hộ.

 

- Trường hợp chủ sở hữu nộp đơn yêu cầu gia hạn nhãn hiệu muộn (sau 06 tháng kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực), chủ sở hữu phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

Thi gian hoàn tt th tc gia hn nhãn hiu

- Sau khi nộp hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành xử lý đơn trong 01 tháng.

- Sau khi xử lý đơn, Cục tiến hành đăng bạ và công bố đơn yêu cầu gia hạn trong 02 tháng.

- Sau đó, việc đăng ký gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của chủ sở hữu sẽ được ghi nhận.

- Thực tế thời gian hoàn tất thủ tục gia hạn nhãn hiệu phụ thuộc vào tình trạng hồ sơ của từng đơn vị. Trung bình thời gian này sẽ diễn ra từ 6 đến 8 tháng kể từ ngày hoàn tất hồ sơ, lệ phí.

H sơ gia hn nhãn hiu

- Chủ sở hữu nhãn hiệu cần chuẩn bị hồ sơ gia hạn nhãn hiệu gồm:

(i) Tờ khai yêu cầu gia hạn (mẫu số 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN);

(ii) Bản gốc giấy chứng nhận nhãn hiệu (nếu muốn ghi nhận việc gia hạn trên giấy chứng nhận);

(iii) Biên lai nộp phí, lệ phí và/hoặc

(iv) Giấy ủy quyền (nếu nộp qua đại diện).

- Sau khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu nhãn hiệu cần theo dõi quá trình xử lý của Cục Sở hữu trí tuệ và thực hiện các bước tiếp theo theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu không có vấn đề gì phát sinh, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ nhận được quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ và giấy chứng nhận đã được ghi nhận việc gia hạn.

- Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ có ý định từ chối yêu cầu gia hạn nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho chủ sở hữu nhãn hiệu biết lý do và yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu khắc phục trong vòng 02 tháng kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không khắc phục hoặc khắc phục không đúng yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối yêu cầu gia hạn nhãn hiệu.

ng dn đin t khai yêu cu gia hn

Mẫu tờ khai yêu cầu gia hạn nhãn hiệu là mẫu số 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mẫu tờ khai yêu cầu gia hạn nhãn hiệu gồm các thông tin sau:

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần gia hạn;

- Tên và địa chỉ chủ sở hữu nhãn hiệu;

- Tên và địa chỉ đại diện (nếu có);

- Nhóm sản phẩm, dịch vụ cần gia hạn;

- Số tiền phí, lệ phí đã nộp;

- Ngày, tháng, năm và chữ ký của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đại diện.

Bạn cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin trên mẫu tờ khai và nộp kèm bản gốc giấy chứng nhận nhãn hiệu (nếu muốn ghi nhận việc gia hạn trên giấy chứng nhận) và biên lai nộp phí, lệ phí cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Sau khi gia hạn Giấy chứng nhận nhãn hiệu kéo dài bao lâu?

- Theo điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Nếu gia hạn, thời gian bảo hộ sẽ được kéo dài thêm mười năm và có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp.

Gia hạn nhãn hiệu có thể bị từ chối không?

 Có, nếu đơn gia hạn có một trong các sai sót sau đây sẽ nhận được thông báo dự định từ chối của Cục.

 -  Đơn yêu cầu gia hạn không được nộp bởi người có quyền (không phải là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc người được ủy quyền;

 - Đơn yêu cầu gia hạn không được nộp đúng thời hạn hoặc không nộp đủ các khoản phí, lệ phí liên quan;

- Đơn yêu cầu gia hạn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung;

- Tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ chưa đáp ứng theo yêu cầu.

- Đơn yêu cầu gia hạn không được phản hồi hoặc phản hồi không xác đáng trước thông báo dự định từ chối của Cục.

- Trong thông báo của cục, chủ sở hữu có 02 tháng để sửa đổi, bổ sung thông tin. Kết thúc thời gian 02 tháng, nếu chủ sở hữu không phản hồi thì Cục sẽ từ chối yêu cầu gia hạn.

Trên đây là một số tư vấn của INTERBRA liên quan đến “THỦ TỤC GIA HẠN NHÃN HIỆU MỚI NHẤT 2023”.

Với 10 năm kinh nghiệm và đội ngũ luật sư chuyên trách trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hãy để INTERBRA giúp Quý khách gia hạn nhãn hiệu một cách nhanh chóng, hiệu quả, được tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. INTERBRA luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách với phương châm: Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả.

INTERBRA - Đơn vị dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp về sở hữu trí tuệ.

------------------------------

📢Hãy liên hệ với INTERBRA để được tư vấn miễn phí và nhanh chóng.

📢Đừng bỏ lỡ cơ hội để bảo vệ thương hiệu của bạn.

📢Hãy đăng ký nhãn hiệu ngay hôm nay!

------------------------------

CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ INTERBRA

🏡Số 8 Đường Số 6, KDC Cityland Park Hills, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM

📧ib@interbra.vn

0938.951.939

🌐interbra.vn

📌Fanpage: https://www.facebook.com/interbra.vn/


Tác giả: Hà Ngọc


Tag:

#interbra #khoinghiep #giahannhanhieu #giahan #nhanhieu #thuonghieu #banquyen #logo #sohuutrirue #cucsohuutritue #docquyen #Tracuuthuonghieu #trademark #logo #brand #dichvudangkythuonghieu #dichvudangkynhanhieuBài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger