You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
RSS

RSS là một định dạng tập tin thuộc họ XML dùng trong việc chia sẻ tin tức Web được dùng bởi nhiều website tin tức và weblog. Công nghệ của RSS cho phép người dùng Internet có thể đặt mua thông tin từ các websites có cung cấp khả năng RSS; chúng thường là các site có nội dung thay đổi và được thêm vào thường xuyên.


Kênh do INTERBRA cung cấpĐiều khoản sử dụng

Các nguồn tin tức được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Interbra yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn tin tức này từ Interbra.

Interbra có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

Facebook messenger Facebook messenger