You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Theo dõi INTERBRA trên INTERBRA trên Google News

Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận Đăng Ký Nhãn Hiệu tại Việt Nam là bao lâu?
1.Thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành quy định về hiệu lực của văn bằng bảo hộ thì “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm”.

Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Giấy CNĐKNH) có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn. Chủ sở hữu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm, nếu thực hiện các thủ tục và nộp các phí theo quy định. Việc gia hạn hiệu lực Giấy CNĐKNH giúp doanh nghiệp duy trì quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu của mình trên toàn lãnh thổ Việt Nam và bảo vệ nhãn hiệu khỏi sự xâm phạm của các bên khác. Nhãn hiệu là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.
2. Quy định về sử dụng nhãn hiệu thường xuyên

Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu từ năm năm trở lên. Nếu không sử dụng nhãn hiệu trong thời gian này, Giấy CNĐKNH có thể bị chấm dứt hiệu lực. Việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận chuyển quyền theo hợp đồng cũng được coi là hành vi sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu. Sử dụng nhãn hiệu thường xuyên có nghĩa là áp dụng nhãn hiệu vào các sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo hộ, hoặc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng cấp phép. Sử dụng nhãn hiệu thường xuyên cho thấy sự quan tâm và gắn bó của chủ sở hữu với nhãn hiệu của mình và tăng cường giá trị của nhãn hiệu trên thị trường. (Khoản 2 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành)
3. Thủ tục yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy CNĐKNH

Để được gia hạn hiệu lực Giấy CNĐKNH, chủ sở hữu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn trong vòng sáu tháng trước hoặc sau ngày Giấy CNĐKNH hết hiệu lực. Hồ sơ yêu cầu gia hạn gồm các giấy tờ sau:

  - Tờ khai yêu cầu gia hạn (theo mẫu 02-GH/DTVB): Đây là mẫu tờ khai chuẩn do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành, trong đó chủ sở hữu phải ghi rõ thông tin về số và ngày cấp Giấy CNĐKNH, tên và địa chỉ của chủ sở hữu, nhãn hiệu được bảo hộ, phân loại sản phẩm hoặc dịch vụ, và thời gian yêu cầu gia hạn.

  - Bản gốc Giấy CNĐKNH (nếu yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng): Đây là bản chính thức của Giấy CNĐKNH do Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu muốn ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng, phải nộp kèm bản gốc này. Nếu không, có thể nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu.

  - Giấy ủy quyền (nếu nộp yêu cầu qua đại diện): Đây là giấy tờ xác nhận quyền đại diện của người nộp đơn cho chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu nộp đơn trực tiếp, không cần nộp giấy ủy quyền. Nếu nộp đơn qua đại diện, phải nộp giấy ủy quyền có chữ ký của chủ sở hữu và đóng dấu của đại diện (nếu có).

  - Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí: Đây là bản sao của biên lai hoặc giấy xác nhận việc nộp các phí, lệ phí liên quan đến việc gia hạn hiệu lực Giấy CNĐKNH. Các phí, lệ phí này bao gồm: lệ phí gia hạn hiệu lực, lệ phí gia hạn hiệu lực muộn (nếu có), phí thẩm định yêu cầu gia hạn, phí sử dụng văn bằng, phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn, và phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng.

  - Tài liệu khác (nếu cần): Đây là các tài liệu bổ sung có liên quan đến việc gia hạn hiệu lực Giấy CNĐKNH, ví dụ như giấy chứng nhận thay đổi tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu, giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu, hoặc các tài liệu khác theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ.
4. Phí, lệ phí liên quan

Chủ sở hữu phải nộp các phí, lệ phí sau để được gia hạn hiệu lực Giấy CNĐKNH:

  - Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/nhóm: Đây là khoản lệ phí cơ bản để duy trì hiệu lực của Giấy CNĐKNH cho mỗi nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo hộ. Nếu nhãn hiệu được bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ, chủ sở hữu phải nộp lệ phí tương ứng với số nhóm đó.

- Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn: 10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn: Đây là khoản lệ phí phạt dành cho trường hợp chủ sở hữu nộp đơn yêu cầu gia hạn sau ngày Giấy CNĐKNH hết hiệu lực. Khoản lệ phí này được tính theo tỷ lệ 10% của lệ phí gia hạn hiệu lực cho mỗi tháng nộp muộn, nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày Giấy CNĐKNH hết hiệu lực. Nếu quá sáu tháng, Giấy CNĐKNH sẽ bị chấm dứt hiệu lực và chủ sở hữu sẽ mất quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu.

- Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/văn bằng: Đây là khoản phí để Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hồ sơ yêu cầu gia hạn của chủ sở hữu. Quá trình thẩm định sẽ kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ và chính xác của các giấy tờ trong hồ sơ, cũng như xem xét các yếu tố khác có liên quan đến nhãn hiệu được bảo hộ, ví dụ như sự phân biệt, sự nổi tiếng, hoặc sự xung đột với các nhãn hiệu khác.

- Phí sử dụng văn bằng: 700.000 đồng/nhóm: Đây là khoản phí để chủ sở hữu được sử dụng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của mình trong thời gian gia hạn. Khoản phí này được tính theo số nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo hộ bởi nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu được bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ, chủ sở hữu phải nộp phí tương ứng với số nhóm đó.

- Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn: Đây là khoản phí để Cục Sở hữu trí tuệ công bố Quyết định ghi nhận gia hạn hiệu lực Giấy CNĐKNH trên Công báo Sở hữu trí tuệ. Việc công bố Quyết định ghi nhận gia hạn giúp thông báo cho công chúng về việc duy trì quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu của chủ sở hữu và tăng cường tính minh bạch của quản lý nhãn hiệu.

- Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng: 120.000 đồng/văn bằng: Đây là khoản phí để Cục Sở hữu trí tuệ đăng bạ Quyết định ghi nhận gia hạn hiệu lực Giấy CNĐKNH vào Sổ Đăng ký Nhãn hiệu. Việc đăng bạ Quyết định ghi nhận gia hạn giúp cập nhật thông tin về tình trạng hiệu lực của Giấy CNĐKNH và tạo cơ sở cho việc tra cứu và thống kê về nhãn hiệu.

Giấy CNĐKNH là một tài sản trí tuệ có giá trị cao của doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp sử dụng độc quyền nhãn hiệu, ngăn chặn sự sao chép hoặc xâm phạm của các bên khác, và có thể chuyển nhượng, cấp phép hoặc thế chấp nhãn hiệu. Do đó, doanh nghiệp cần phải bảo vệ nhãn hiệu của mình một cách hiệu quả và chủ động.

Interbra là một trong những đơn vị tiên phong và hàng đầu tại Việt Nam xây dựng công cụ tra cứu nhãn hiệu để phục vụ tốt nhất cho Khách hàng của Interbra và phụng sự cho cộng đồng. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia và nhân viên có trên 10 năm kinh nghiệm, uy tín và chuyên môn cao, Interbra đã giúp hàng nghìn khách hàng bảo vệ thành công quyền sở hữu trí tuệ của mình trước các cơ quan nhà nước và các bên tranh chấp.

Nếu Anh/Chị đang có nhu cầu gia hạn nhãn hiệu hãy liên hệ ngay với Interbra để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Interbra luôn sẵn sàng phục vụ Anh/Chị với phương châm: Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả.

INTERBRA - Đơn vị dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp về sở hữu trí tuệ.

------------------------------

📢Hãy liên hệ với INTERBRA để được tư vấn miễn phí và nhanh chóng.

📢Đừng bỏ lỡ cơ hội để bảo vệ thương hiệu của bạn.

📢Hãy đăng ký nhãn hiệu ngay hôm nay!

------------------------------

CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ INTERBRA

🏡Số 8 Đường Số 6, KDC Cityland Park Hills, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM

📧ib@interbra.vn

🌐interbra.vn

📌Fanpage: https://www.facebook.com/interbra.vn/


Tác giả: Hà Ngọc
Lưu Ý: Nội dung trên website này chỉ phản ánh quan điểm của Interbra và không có tính chất là lời khuyên hay dịch vụ pháp lý. Quý vị cần tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc hành động nào dựa trên nội dung này.


Tag:

#interbra #khieunai #thongbaotuchoi #quyetdinhtuchoi #nhanhieu #thuonghieu #banquyen #logo #sohuutrirue #cucsohuutritue #docquyen #Tracuuthuonghieu #tracuunhanhieu #trademark #logo #brand #congcutracuu #dichvudangkythuonghieu #dichvudangkynhanhieu #dangkynhanhieu #ip #doanhnghiepnhoBài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger