You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Theo dõi INTERBRA trên INTERBRA trên Google News

Những điều cần biết về tên doanh nghiệp để không vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của người khác


Bạn có biết rằng tên doanh nghiệp (DN) của Bạn có thể vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của người khác nếu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký và bảo hộ? Bạn có thể bị khởi kiện, yêu cầu đổi tên và bồi thường thiệt hại nếu không tuân thủ quy định của pháp luật. Để tránh những rắc rối này, Bạn cần biết cách đánh giá khả năng phân biệt của tên DN và nhãn hiệu, cũng như cách tra cứu nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu và bảo vệ nhãn hiệu một cách hợp pháp.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với Bạn một số điểm cần lưu ý khi đặt tên DN và so sánh với nhãn hiệu, cũng như một số trường hợp thực tiễn về tranh chấp giữa tên DN và nhãn hiệu để Bạn lưu tâm và tránh những rắc rối không đáng có.1.  Doanh Nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về đặt tên doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020, tên DN gồm hai thành phần: loại hình DN và tên riêng. Ví dụ: Công ty TNHH Trí Tuệ Interbra = loại hình DN là “công ty TNHH” + tên riêng là “Trí Tuệ Interbra”.

Khi đăng ký thành lập DN, Bạn phải tự khai và tự chịu trách nhiệm về sự hợp pháp của tên DN mà Bạn đặt. Sở Kế Hoạch Đầu Tư chỉ từ chối khi: chữ viết và cách đọc hoàn toàn giống, đọc giống, trùng tên riêng, tên riêng chỉ thêm có chữ Tân, chữ Mới, Miền Đông, Miền Tây, số thứ tự… Ví dụ: đã có Công ty TNHH Trí Tuệ Interbra thì không được đặt Công ty Cổ phần Trí Tuệ Interbra, Công ty TNHH Tân Trí Tuệ Interbra …hoặc vi phạm quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2020 về những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp.

Do đó, việc được Sở kế hoạch đầu tư cho phép thành lập DN với một tên nào đó không có nghĩa là Bạn đã được bảo hộ nhãn hiệu và đương nhiên được quyền sử dụng hợp pháp cho tên nhãn hiệu đó, việc được cấp giấy phép thành lập DN chỉ có nghĩa là Bạn đã được công nhận quyền hợp pháp kinh doanh, chứ không đảm bảo Bạn không vi phạm nhãn hiệu của người khác. Bạn vẫn có thể bị cảnh báo xâm phạm, thậm chí khởi kiện nếu tên DN của Bạn vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của người khác theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.

Theo quy định của Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì sẽ xử lý như sau:
 “1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. 
 2. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.
 3. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền gửi văn bản đề nghị đến Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp cho phù hợp. Kèm theo văn bản đề nghị của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải có bản sao các giấy tờ sau đây: a) Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng tên doanh nghiệp là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; b) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp; hợp đồng sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp người yêu cầu là người được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó. 
 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 
 5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện trong thời hạn do pháp luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp không báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 212 Luật Doanh nghiệp”

Do đó, trước khi đặt tên cho doanh nghiệp và tiến hành đăng ký giấy phép kinh doanh để tránh đặt tên trùng hoặc đặt tên gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của người khác DN cần tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc của Interbra.vn để tránh vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của người khác. Bạn hãy đọc bài viết về tra cứu nhãn hiệu để tìm hiểu thêm.2.  Các trường hợp phải đổi tên và đền bù thiệt hại  

Nếu Bạn vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của người khác bằng cách sử dụng tên DN trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ, Bạn có thể bị kiện ra tòa và yêu cầu đổi tên và bồi thường thiệt hại. Dưới đây là một số trường hợp thực tiễn về tranh chấp giữa tên DN và nhãn hiệu:

Trường hợp 1:

Công ty TNHH Phúc Sinh đã kiện Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Nông sản Phúc Sinh (gọi tắt là Nông sản Phúc Sinh) vì cho rằng công ty này có dùng chữ “Phúc Sinh”.

Hai công ty này có đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh giống nhau. Đặc biệt, Công ty TNHH Phúc Sinh đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu “Phúc Sinh” trước đó.

Khi giải quyết tranh chấp, tòa cho rằng “việc trùng lặp thành phần tên riêng Phúc Sinh trong tên của hai bên đã gây ra sự nhầm lẫn cho khách hàng trong cùng ngành nghề dịch vụ kinh doanh”. Vì vậy, tòa yêu cầu Nông sản Phúc Sinh phải đổi tên công ty sao cho không còn chữ Phúc Sinh nữa.

Trường hợp 2:

Công ty TNHH Secom Việt Nam cho rằng Công ty TNHH Se Com (thành lập sau) đã dùng tên tương tự với tên của mình.

Tuy nhiên, Se Com cho rằng DN mình được thành lập đúng quy định, tên này đã được cơ quan cấp phép kinh doanh chấp thuận.

Khi xử sơ thẩm vụ tranh chấp này, tòa sơ thẩm cho rằng tên “Công ty TNHH Se Com” tuy có tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên “Công ty TNHH Secom Việt Nam” nhưng hai công ty có lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Secom Việt Nam thì có các dịch vụ tư vấn về thiết bị an toàn, còn Se Com thì lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, mua bán thiết bị PCCC, camera quan sát, thiết bị báo động-báo cháy.

Vì vậy, tòa sơ thẩm cho rằng tên Se Com không vi phạm tên của Secom Việt Nam.

Tuy nhiên, Secom Việt Nam kháng cáo. Tòa phúc thẩm đã trưng cầu giám định và Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ kết luận là hai ngành nghề này tương tự nhau. Vì vậy, tòa phúc thẩm xử rằng tên của Se Com vi phạm tên của Secom Việt Nam, buộc Se Com phải chấm dứt dùng tên “Công ty TNHH Se Com” và tên viết tắt “Secom Co., Ltd.”, đồng thời bồi thường cho Secom Việt Nam 100 triệu đồng chi phí thuê luật sư theo đuổi vụ kiện này.3.   Có thể xử hình sự nếu không đổi tên doanh nghiệp vi phạm nhãn hiệu  

Nếu Bạn không tự giác đi đăng ký đổi tên theo bản án tòa xử thì bên thắng kiện có thể nộp đơn yêu cầu thi hành án. Đổi tên DN là việc có khả năng làm được. Nếu DN không thi hành án thì có thể xử lý hình sự chủ DN theo tội không thi hành án.

Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017), người có nghĩa vụ thi hành án mà cố ý không thi hành hoặc thi hành sai quyết định của toà án hoặc quyết định của cơ quan thi hành án dân sự, quyết định của cơ quan thi hành án hành chính về các biện pháp khôi phục lại trạng thái ban đầu hoặc các biện pháp khác để bảo đảm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, nếu gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng xấu đến hoạt động của toà án hoặc cơ quan thi hành án thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ từ 12 tháng đến 36 tháng.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp Bạn có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc đặt tên DN và so sánh với nhãn hiệu, cũng như cách tra cứu nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu và bảo vệ nhãn hiệu một cách hợp pháp. Bạn đang có nhu cầu đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hãy liên hệ ngay với Interbra để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Với đội ngũ luật sư, chuyên gia và nhân viên có trên 10 năm kinh nghiệm, uy tín và chuyên môn cao, Interbra đã giúp hơn 1500 khách hàng đã đăng ký thành công nhãn hiệu. Interbra luôn sẵn sàng phục vụ Bạn với phương châm: Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại/zalo 0938951939 hoặc email ib@interbra.vn. Interbra luôn sẵn sàng phục vụ bạn!


INTERBRA - Đơn vị dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp về sở hữu trí tuệ.

------------------------------

📢Hãy liên hệ với INTERBRA để được tư vấn miễn phí và nhanh chóng.

📢Đừng bỏ lỡ cơ hội để bảo vệ thương hiệu của bạn.

📢Hãy đăng ký nhãn hiệu ngay hôm nay!

------------------------------

CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ INTERBRA

🏡Số 8 Đường Số 6, KDC Cityland Park Hills, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM

📧ib@interbra.vn

🌐interbra.vn

📌Fanpage: https://www.facebook.com/interbra.vn/


Tác giả: Hà Ngọc
Lưu Ý: Nội dung trên website này chỉ phản ánh quan điểm của Interbra và không có tính chất là lời khuyên hay dịch vụ pháp lý. Quý vị cần tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp lý trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc hành động nào dựa trên nội dung này.


Tag:

#interbra #nhanhieu #tracuunhanhieuBài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger