You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-43822
NGÀY NỘP ĐƠN 12/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU HIBISCUS Rượu Vang, hình HIBISCUS RUOU VANG
Hết hạn
HIBISCUS Rượu Vang, hình  HIBISCUS RUOU VANG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 33 Rượu. Nhóm 35 Kinh doanh rượu.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.03 24.09.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH thương mại ánh Sao (SETRA)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 90 Đường Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 90 Đường Láng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0037363-000
NGÀY CẤP BẰNG 29/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
NGÀY HẾT HẠN 12/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.12 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.29 Công bố B | 2001.07.25 460 KN4 Đơn khiếu nại | 2002.05.06 460 KN4 Đơn khiếu nại | 2002.05.17
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger