You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44472
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU COOPERATIVE, hình COOPERATIVE
Hết hạn
COOPERATIVE, hình  COOPERATIVE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Dây dẫn điện.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 03.01.01 03.07.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thương mại cơ điện Tân Phú
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Kho lương thực Đông Mỹ, xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0038651-000
NGÀY CẤP BẰNG 29/10/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/12/2001
NGÀY HẾT HẠN 05/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.05 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.10.29 Công bố B | 2001.12.25 4325 LX4 Chuyển giao quyền sử dụng VBBH | 2005.05.20 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2005.10.28
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger