You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44475
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU ILOAN ILOAN
Hết hạn
ILOAN  ILOAN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng; các dịch vụ khuyên bảo và tư vấn liên quan đến các công nghệ mới và cung ứng trong lĩnh vực công nghệ mới. Nhóm 36 Các dịch vụ tài chính tiền tệ, các dịch vụ đầu tư tiền; các dịch vụ vốn kinh doanh; vốn đầu tư; các dịch vụ đầu tư vốn liên quan đến lĩnh vực công nghệ mới; cung cấp nguồn tài chính cho mua, bán trả góp; các dịch vụ bảo hiểm; quản lý tiền tệ; gây quỹ; các dịch vụ tư vấn tài chính. Nhóm 42 Các dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học kỹ thuật; các dịch vụ không thể phân loại vào các nhóm khác.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU NEWS INTERNATIONAL PLC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1 VIRGINIA STREET, LONDON E1 9XN UNITED KINGDOM
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 1 Virginia Street, London E1 9 XN, United Kingdom
SỐ VĂN BẰNG 4-0037287-000
NGÀY CẤP BẰNG 22/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
NGÀY HẾT HẠN 05/01/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc : 117 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh I.P.T.S.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.05 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.22 Công bố B | 2001.07.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger