You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-44476
NGÀY NỘP ĐƠN 05/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU H.T. HOTEXCO, hình H T HT HOTEXCO
Hết hạn
H.T. HOTEXCO, hình  H T HT HOTEXCO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 23 sợi dệt các loại. Nhóm 25 Quần áo các loại. Nhóm 24 Vải, khăn các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty dệt may Hoà Thọ(VN)Hoà Thọ, huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Hoà Thọ, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 12/04/2007
SỐ VĂN BẰNG 4-0037288-000
NGÀY CẤP BẰNG 22/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
NGÀY HẾT HẠN 05/01/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.05 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.22 Công bố B | 2001.07.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2007.03.19
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger